Majs

Corn

DK

EN

Brand: BIOSUND

Type: grøntsag

Farve: grøn/gul

Vanding: vandes jævnligt

Egnet til: udplantning

Lys: sol/halvskygge

 

Varebeskrivelse:

Majs skal sås i en varm jord for at de kan spire. Derfor skal man som regel hen omkring 1. maj, inden det er godt at så majs ude i haven. Du kan også starte dem i drivhus, og så plante de små planter ud i køkkenhaven omkring 1. juni.

 Af hensyn til bestøvning er bed dyrkning bedst. Bestøvningen sker med vindens hjælp. Blomsterstøvet skal dysse fra hanblomsterne øverst på planterne og ned på hunblomsternes støvfang. Ved rækkedyrkning er der risiko for at det blæser væk fra planterne. Den risiko mindskes betydeligt ved beddyrkning.

Hvis det er koldt og regnevejr i bestøvningstiden, kan bestøvningen blive dårlig. Det viser sig senere ved at der er få frø/kerner i kolberne.

Hold ukrudt væk omkring planterne. Hyp/skrab jord ind omkring planterne, når de er ca. 40 cm høje, for at stabilisere dem, efterhånden som de bliver endnu højere. Det er lettest, hvor de er sået i de dybe riller. Når planterne er ca. 50-60 cm høje bør eventuelle sideskud fjernes. Det fremmer modningen. Der går 2,5-3 måneder fra såning til høst. Kolberne er klar til høst når kolberne er faste og trådene er visne.

Brand: BIOSUND

Type: vegetable

Color: Green/Yellow

Watering: water regulary

Suitable for: outdoor

Light: sun/partial shade

 

Product decription:

Corn must be grown in warm soil to make them germinate. Therefore, you should wait untill around May before you plant your corn. You can also start growing them in your greenhouse, and then plant the small plants out in the kitchen garden around June 1st. The pollination is done with the help of the wind. The pollen should doze off from the male flowers at the top of the plants and down on the pollen of the female flowers. When cultivating in a row, there is a risk that it will blow away from the plants. If it is cold and rainy during the pollination period, the pollination may be poor. Put soil around the plants when they are approx. 40 cm high, to stabilize them as they get even taller. When the plants are 50-60 cm tall, you should remove all side shoots. It takes 2.5-3 months from sowing to harvest. The flasks are ready for harvest when the flasks are firm and the threads have withered.